BỘ MÁY NHÂN SỰ

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH SX TMDV KHẢI HỒNG

 

 
CHỦ TỊCH CÔNG TY:
Bà: Nguyễn Thị Hồng Châu
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO)


Bà: Nguyễn Thị Hồng Dung

 

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Bà: Lê Thị Thu Sương

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Ông: Trần Hóa
Cán bộ Kế toán

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

 


Ông: Trần Văn Quyết

BỘ PHẬN MARKETING

Bà: Nguyễn Thị Hồng Dung (kiêm nhiệm)

 

TRƯỞNG PHÒNG XNK


Bà: Hoàng Mai

 TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ 


Bà: Tô Thị Liệu
QUẢN ĐỐC XƯỞNG PHÔI

Ông: Đỗ Thanh Bình
 

Cán bộ phụ trách các chuyền trong xưởng phôi:

 

QUẢN ĐỐC XƯỞNG SƠN – THÀNH PHẨM


Ông: Trần Văn Được
Cán bộ phụ trách các chuyền trong xưởng sơn – thành phẩm:

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT SẢN PHẨM

 

Ông: Nguyễn Thanh Phong
 

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN KHU VỰC NỘI ĐỊA

 

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

 

nhan-vien-khai-hong

 

Và hơn 400 công nhân lành nghề

noi-that-khai-hong-2015 (2)

noi-that-khai-hong-2015 (1)

noi-that-khai-hong-2015 (5)

noi-that-khai-hong-2015 (4)

noi-that-khai-hong-2015 (3)

 

 Xem thêm về GIÁ TRỊ CỐT LÕI của HI FURNITURE
 Xem thêm về QUY MÔ SẢN XUẤT của HI FURNITURE
 Xem thêm về QUY MÔ KINH DOANH của HI FURNITURE
 Tìm hiểu thêm về CEO Nguyễn Thị Hồng Dung